Barra superior

Per a personalitzar la barra superior, heu d’anar a “Aparença –> Ginys”.

widget_header

La barra només es visualitzarà si hi ha ginys afegits a qualsevol de les dues àrees: Header Left i Header Right.