Botons

Botó normal

Heu de fer servir el següent codi:

[button href="adreça" text="text del botó"]

El resultat és el següent:

Anar a aquesta mateixa web

Botó de contorn

Heu de fer servir el següent codi:

[button type="outline" href="adreça" text="text del botó"]

El resultat és el següent:

Anar a aquesta mateixa web