Responsive Grid

A continuació es pot veure cada fila dividida en les columnes disponibles.

Dues columnes

<div class="section group">
<div class="col span_1_of_2">1 of 2</div>
<div class="col span_1_of_2">1 of 2</div>
</div>

1 of 2
1 of 2

Tres columnes

1 of 3
1 of 3
1 of 3

Quatre columnes

1 of 4
1 of 4
1 of 4
1 of 4

Cinc columnes

1 of 5
1 of 5
1 of 5
1 of 5
1 of 5

Sis columnes

1 of 6
1 of 6
1 of 6
1 of 6
1 of 6
1 of 6

Set columnes

1 of 7
1 of 7
1 of 7
1 of 7
1 of 7
1 of 7
1 of 7

Vuit columnes

1 of 8
1 of 8
1 of 8
1 of 8
1 of 8
1 of 8
1 of 8
1 of 8

Nou columnes

1 of 9
1 of 9
1 of 9
1 of 9
1 of 9
1 of 9
1 of 9
1 of 9
1 of 9

Deu columnes

1 of 10
1 of 10
1 of 10
1 of 10
1 of 10
1 of 10
1 of 10
1 of 10
1 of 10
1 of 10

Onze columnes

1 of 11
1 of 11
1 of 11
1 of 11
1 of 11
1 of 11
1 of 11
1 of 11
1 of 11
1 of 11
1 of 11

Dotze columnes

1 of 12
1 of 12
1 of 12
1 of 12
1 of 12
1 of 12
1 of 12
1 of 12
1 of 12
1 of 12
1 of 12
1 of 12

Combinacions

També permet fer combinacions de l’estil fer dues columnes de diferent amplada. A continuació es poden veure un conjunt d’exemples:

2 of 3
1 of 3
2 of 5
3 of 5
1 of 5
3 of 5
1 of 5