Normativa i gestió

NORMATIVES I PROCEDIMENTS DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Normativa de l’EPS en relació a la finalització d’estudis mitjançant compensació.
Normativa de Treball de Fi de Grau
Normativa de Pràctiques en Empresa
Normativa de visites
Normativa de l’EPS en relació a la avaluació anticipada

Procediment d’actuació de l’Escola Politècnica Superior en el cas de frau
Protocol de l’EPS per a la visualització remota d’exàmens en línia

Condicions per a l’assoliment de competències en anglès amb la realització del TFG amb aquesta llengua
Criteris d’assignació i canvi de grups
Concessió dels Premis Extraordinaris de Fi d’Estudis Oficials (article 42)

Criteris de distribució de càrrega dels estudiants als cronogrames dels estudis (Junta escola 11/03/2016)

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Treball fi de grau
Ampliació de matrícula
Sol·licitud de reconeixement de crèdits

FORMULARIS DE DOCÈNCIA

Formulari per la Sol·licitud de Compra de Llibres

NORMATIVES I REGLAMENTS DE LA UIB

Normativa de la UIB 

Reglament acadèmic (estudis de grau)