Política de privacitat

DARRERA MODIFICACIÓ: 30/06/2018

La Política de Privacitat forma part de les condicions generals que regeixen la página web www.eps.uib.es, junt amb la política de galetes.

ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR (d’ara en endavant EPS), es reserva el seu dret a modificar o adaptar aquesta política de privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina web. En el supòsit de que un usuari s’hagi enregistrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil,  se l’informarà en el supòsit que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el seu tractament de dades personals. 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament mitjançant la pàgina web, ja sigui per navegació, així com tots aquells que ens puguis proporcionar en els formularis de contacte via correu electrònic o per telèfon, seran recaptats i tractats pel Responsable de Fitxer; les seves dades s’indiquen a continuació: 

Universitat de les Illes Balears  CIF: Q0718001A

Domicili: Ctra. Valldemossa, km. 7,5, 07122, Palma de Mallorca

Tfn: 971173000

Correu electrònic delegat de protecció de dades: dpo@uib.cat

Si per qualsevol motiu vols posar-te en contacte amb nosaltres, per qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les teves dades personals o privacitat, pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quines dades recopilem a través de la pàgina web?

Pel simple fet de navegar en la nostra web, l’EPS recopilarà informació referent a:

 • Direcció IP
 • Versió del navegador
 • Sistema operatiu
 • Duració de la visita o navegació per la pàgina web
 • Geolocalització

Aquesta informació s’emmagatzema mitjançant Google Analytics; per aquest motiu et remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que és aquesta empresa qui recava i tracta la informació: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

La informació que nosaltres manegem, no està relacionada amb un usuari concret i s’emmagatzemarà en les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores a la pàgina web, en els nostres productes i serveis, i ens ajudarà a millorar la nostra estratègia comercial. Les dades no seran comunicades a tercers.  

Enviament de butlletins informatius

En la pàgina web es permet l’opció de subscriure a la newsletter de l’EPS. Per a això, cal que ens faciliti una adreça de correu electrònic a la qual es remetrà la mateixa. Aquesta informació serà emmagatzemada en una base de dades de l’EPS, en la qual quedarà registrada fins que l’interessat sol·liciti la baixa de la mateixa o, si escau, es cessament per part de l’EPS l’enviament de la mateixa.

La base legal per al tractament d’aquestes dades personals és el consentiment exprés prestat per tots aquells interessats que se subscriguin en aquest servei marcant la casella destinada a aquest efecte.

Les dades dels correus electrònics seran únicament tractats i emmagatzemats amb la finalitat de gestionar l’enviament del butlletí per part dels usuaris que sol·licitin la mateixa.

Per a l’enviament del butlletí, es demanarà el consentiment exprés de l’usuari a l’hora de realitzar el registre en ella marcant la casella destinada a aquest efecte. Referent a això, l’usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a l’EPS, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d’un enllaç o adreça de correu electrònic. 

Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, hauràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

I dades de menors?

No tractem dades de menors de 14 anys, per tant, abstén-te de facilitar-ne si no tens més d’aquesta edat.

Farem comunicacions per mitjans electrònics?

 • Només es realitzaran per gestionar la teva sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens ha facilitat.
 • Si realitzem comunicacions comercials hauran estat prèviament i expressament autoritzades per tu.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Pots estar tranquil. Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que fem servir, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al nostre abast, segons l’estat de la tecnologia, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

En quina mesura s’automatitzarà la presa de decisions?

L’EPS no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb l’usuari. En cas que usem aquests processos en un cas particular, et mantindrem informat i et comunicarem els teus drets a això si així ho prescriu la llei.

Tindrà lloc l’elaboració de perfils?

Per tal de poder oferir productes i serveis d’acord amb els teus interessos i millorar la teva experiència d’usuari, podrem elaborar un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Transferències internacionals

En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part de l’EPS, només es realitzaran a entitats sota l’habilitació de l’acord EUA-Unió Europea Privacy Shield (més informació: https://www.privacyshield.gov/welcome), a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d’acord amb els paràmetres i exigències previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com el Reglament Europeu, o quan hi hagi un habilitació legal per a realitzar la transferència internacional.

Quins drets tens?

 • A saber si estem tractant les teves dades o no.
 • A accedir a les teves dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si ens retires el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en alguns supòsits, en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.
 • A portar les teves dades, que et seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Si ho prefereixes, se’ls podem enviar a nou responsable que ens designis. Només és vàlid en determinats supòsits.
 • A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t’hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.

Si modifiques alguna dada, t’agraïm que ens ho comuniquis per mantenir-los actualitzats. 

Vols un formulari per a l’exercici de drets?

 • Tenim formularis per a l’exercici dels teus drets, els pots trobar al web de la UIB, o si t’ho estimes més, pots fer servir els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers. També ens pots enviar un mail a dpo@uib.es
 • Si et representa algú, has adjuntar-nos còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica.
 • Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per correu electrònic a la direcció del responsable a l’inici d’aquest text.
 • Tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideris que no s’ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets.

El termini màxim per a resoldre és d’un mes, a comptar de l’efectiva recepció de la sol·licitud per part nostra.

Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que ho has atorgat.

Tractem galetes?

Si fem servir un altre tipus de galetes que no siguin les necessàries, podràs consultar la política de galetes a l’enllaç corresponent al peu de pàgina de la nostra web.

Durant quant de temps anem a mantenir les teves dades personals?

 • Les dades personals seran mantinguts mentre segueixis vinculat amb nosaltres.
 • Un cop et desvincules, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en què un jutge o tribunal els pugui requerir atenent al termini de prescripció d’accions judicials.
 • Les dades tractades es mantindran fins que no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.
 • Mantindrem tota la informació i comunicacions relatives al teu compra o a la prestació del nostre servei, mentre durin les garanties dels productes o serveis, per atendre possibles reclamacions.

A cada tractament o tipologia de dades, et facilitem un període específic, que pots consultar a la següent taula:

FITXERDOCUMENTCONSERVACIÓ
Clients   Factures 10 anys
 Formularis i cupons15 anys
Contractes 5 anys
 MàrquetingBases de dades de visitants de la webMentre duri el tractament
 Acords de confidencialitat i de no competència Termini establert per l’acord establert
Protecció de dades personals Tractament de dades, si és diferent a la notificada a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 3 anys
 AcadèmicsHistorial acadèmicIndefinit

CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar i tramitar la teva petició.
 • Informació per mitjans electrònics que tractin la teva sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre amb autorització expressa.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

L’acceptació i consentiment de l’interessat. En aquells casos en que per a realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un clic en el botó d’enviar, la realització d’aquest fet implicarà necessàriament que has estat informat o has atorgat consentiment exprés al contingut de la clàusula annexada a el concret formulari o l’acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació amb la següent fórmula, per a poder enviar informació:  “He llegit i accepto la política de privacitat”.

CLIENTS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.

            
CONTACTES XARXES SOCIALS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat.
 • Relacionar-nos amb tu i crear una comunitat de seguidors 
 • Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

L’acceptació d’una relació contractual en l’entorn de la xarxa social que correspongui, i conforme a les seves polítiques de privacitat:

*(Google+ i Youtube)

Durant quant de temps mantindrem les teves dades personals?

Només podem consultar o donar de baixa les dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Els tractarem tant de temps com tu ens segueixis, sent amics o donant-li a “m’agrada”, “seguir” o botons similars.

Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d’informació o de publicacions has realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social. 

VIDEOVIGILÀNCIA

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Videovigilància de les nostres instal·lacions.
 • Control dels nostres empleats.
 • En ocasions es poden cedir als jutjats i tribunals per a l’exercici d’accions legítimes.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El consentiment inequívoc de l’interessat en accedir a les nostres instal·lacions després de visualitzar el cartell informatiu de la zona vídeo-vigilada.