Treball de fi de grau

Els alumnes poden dipositar i defensar el TFG en qualsevol moment de l’any. Ara bé, el curs 2020-21 només es garantirà la defensa del TFG abans del mes d’agost si l’alumne diposita la memòria abans del 6 de juliol.

Es garantirà la defensa del TFG dins al curs acadèmic 2020-2021 si l’alumne diposita la memòria abans del 8 de setembre a les 15.00h.

Dipòsits posteriors poden implicar una data de lectura posterior al tancament del curs i per tant la necessitat de pagar les taxes del curs següent (tutela o matrícula, si escau).OFERTES / DEMANDES TREBALLS FINAL DE GRAU

Normativa

Normativa del treball fi de grau de l’EPS

Criteris d’avaluació

Recursos

Presentació explicació treball fi de grau per a l’alumnat

Presentació explicació treball fi de grau per al professorat

Guia memòria i presentació

Instruccions de format i plantilles en Latex (opcional)

Plantilla de la Portada UIB pel TFG

Presentació TFG

Plantilla LaTeX en linía (Overleaf)

Sessions de formació

Les sessions de formació del TFG del curs 2020-2021 estan planificades els dies que s’indiquen a continuació i la inscripció es pot realitzar a https://goo.gl/forms/PCa7jgwYPqqMeVDd2

I SEMESTRE

 • 1 sessió “Normativa de TFG de la EPS i eina de gestió dels TFG” 
  • Dimecres 7 d’octubre 12.30h a 14.00h. Sessió online.
 • 2 sessió “Recerca bibliogràfica. Com evitar el plagi: citar i referenciar.”
  • Per qüestions sanitàries i d’espai, aquesta segona sessió de TFG es realitzarà online mitjançant la participació obligatòria a 3 mòduls formatius.
 • 3 sessió “Estructura de la memòria. Estil de l’escriptura tècnica. Format de la memòria”
  • Dimecres 25 novembre 12.30 a 14.30h Sala d’Actes de l’Anselm Turmeda.
  • Dimecres 2 de desembre 15:30h a 17.30h. Aula A01 de l’Anselm Turmeda.

II SEMESTRE

 • 1 sessió  “Normativa de TFG de la EPS i eina de gestió dels TFG” 
  • Dimecres 3 de març 12.30h a 14.00h. Sessió online.
 • 2 sessió “Recerca bibliogràfica. Com evitar el plagi: citar i referenciar.”
  • Per qüestions sanitàries i d’espai, aquesta segona sessió de TFG es realitzarà online mitjançant la participació obligatòria a 3 mòduls formatius.
 • 3 sessió “Estructura de la memòria. Estil de l’escriptura tècnica. Format de la memòria”
  • Dimecres 21 d’abril 12.30h a 14.00h. Aula A01 de l’Anselm Turmeda.