Tutoría de matrícula 2019-20

Abans de formalitzar la matrícula és obligatòria l’assistència a la tutoria de matrícula grupal programada per a la primera i segona llista d’admesos al juliol que podreu reservar a l’inici del procés de matrícula. Per la resta de llistes heu de consultar la informació de matrícula que trobareu a l’enllaç a sota i/o enviar un correu amb qualsevol dubte o consulta a at.eps@uib.es

Per a la inscripció a la tutoria de matrícula s’ha d’iniciar el procés de matrícula i el primer pas és la inscripció a aquesta tutoria. Una vegada feta aquesta inscripció el procés de matrícula es bloqueja fins que no s’ha realitzat la tutoria. Per tant, és molt important iniciar el procés de matrícula tot d’una que s’obri el període de matrícula per tenir temps de realitzar la inscripció a la tutoria. Només els alumnes que no es trobin a l’illa de Mallorca a la data de la tutoria poden sol.licitar una tutoria telemàtica.

El 18 DE JULIOL DE 2019

Horaris:

ESTUDISAULAHORA
GEAMA811.30h
GIN2A4-B11.30h
GTTTA112.00h
GMA2A212.00h
GEEIA4-A11.00h
GEEDA312.30h

Podeu consultar les presentacions de les tutories de matrícula al següents enllaços: