Coavaluació entre companys de grup

Què vol fer? 

En un treball en grup, es vol que els alumnes valorin la feina feta pels companys.


Quina eina és la més adequada? 

Taller


Com s’ha de configurar? 

 • La descripció del taller ha de tenir unes instruccions que expliquin exactament les fases de l’avaluació i el que han de fer. Per exemple:
  Com avaluar el treball en grup:
  FASE 1. Editau la vostra tramesa, posau-hi el vostre nom complet. Guardau la tramesa.
  FASE 2. A la data indicada pel professor feu la vostra autoavaluació i puntueu els vostres companys.
  Recordau que les vostres qualificacions són anònimes.
  – Estratègia de qualificació: Qualificació acumulativa
  – Qualificació de la tramesa: 100
  – Qualificació de la tasca d’avaluació: 0
  – Instruccions per a la tramesa: A la tramesa heu d’escriure el vostre nom complet
  – Instruccions per a l’avaluació: Recordau que les vostres avaluacions són anònimes
  – Usa l’autoavaluació: SÍ/NO
  – Dates de disponibilitat: Podeu configurar les dates de les diferents fases del taller o bé canviar-ne les fases manualment
  – Mode de grups: Grups separats
  – Agrupament: Prèviament s’hauran creat els agrupament dels grups que han fet feina junts

Fase de configuració: Una vegada creat el taller podeu editar el formulari d’avaluació.
Si considerau que els alumnes poden puntuar amb decimals els aspectes que han de valorar, heu d’indicar que la puntuació màxima és 100 de cada aspecte. Els ítems a valorar poden tenir diferent pes. Això s’utilitza si hi ha qualque aspecte més important que els altres.
Fase de tramesa: Heu d’assignar les trameses.
– Assignació aleatòria: Nombre d’integrants del grup per tramesa. Si qualque grup no té el mateix nombre d’integrants, cal corregir-ho manualment.


Limitacions de la solució

 • La qualificació que obté cada alumne és la mitjana dels ítems que han valorat els companys de treball.
 • El taller sempre és anònim, per aquest motiu a la tramesa de l’alumne es demana escriure nom i cognoms, perquè els companys de grup sàpiguen a qui avaluen.
 • Si l’alumne no fa la tramesa corresponent no podrà ser avaluat, no obstant això, sí que podria avaluar.

Per a més informació consultau


Dificultat:  Alta


 

Licencia Creative Commons
Les entrades d’aquest blog es publiquen sota una Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).