Marta Puxan Oliva

Contacte

Dra. Marta Puxan Oliva

 

Marta Puxan Oliva (doctora en Humanitats, UPF, 2010) és investigadora Ramón y Cajal al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears. Ha estat professora en literatura anglesa, comparada i catalana a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Harvard, a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya. Va ser investigadora postdoctoral Marie Sklodowska Curie de la Comissió Europea al Departament de Literatura Comparada de la Universitat de Harvard (2012-5), al Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona (2015-2017) i als Estudis d’Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya (2017-2020).

És experta en teoria de la narració, estudis racials, estudis literaris globals i ecocrítica. Entre les seves publicacions destaquen el llibre Narrative Reliability, Racial Conflicts and Ideology in the Modern Novel (Routledge 2019) i les coedicons dels números especials amb Annalisa Mirizio «Rethinking World Literary Studies in Latin American and Spanish Contexts» del Journal of World Literature (2017), i amb Neus Roger i Diana Roig-Sanz “Historicizing the Global: An Interdisciplinary Perspective,” Journal of Global History (2019).

Actualment treballa en un nou projecte sobre literatura i oceans, en particular les narratives que tracten els delictes mediambientals al mar en la literatura i el cinema contemporanis i des d’un enfocament interdisciplinari.

Va ser membre cofundadora del Grup de Recerca en Estudis Literaris Globals (GlobaLS) de la Universitat Oberta de Catalunya i és coIP (amb Neus Rotger) del projecte I+D “The Novel as Global Form. Poetic Challenges and Cross-border Literary Circulation” (2021-24, PID2020-118610GA-I00).