dibujo mano alzada

Aprende a dibujar a mano alzada. Curso cero de dibujo arquitectónico

El dibujo a mano alzada es clave dentro del día a día del arquitecto o graduado en edificación. A través de él se entiende mejor el espacio, los volúmenes y proporciones de la obra. Es la herramienta de comunicación visual más importante entre profesionales del ramo y los ejecutores de las obras, como es el[…]

R Y RSTUDIO

Aprende R : Introducción al tratamiento de datos con R y RStudio

El avance de las tecnologías permite recoger un número creciente de conjuntos de datos, cada vez mayores, relacionados con ciencias experimentales, sanidad, economía, ciencias sociales, comunicación, etc. Saber explorar, describir y analizar conjuntos de datos es una competencia cada día más valorada por los empleadores y más necesaria para comprender lo que nos rodea, e[…]

Augmented reality

Realitat augmentada i docència universitària

Sobre aquest tema tractarà la conferència inaugural de la V Jornada d’Experiències Docents amb TIC. Serà a càrrec d’Óscar Gallego, tècnic especialista de mitjans audiovisuals de la Universidad de Sevilla i investigador en el Projecte RAFODIUN,  a la web del qual podem llegir el següent: «El proyecto Realidad Aumentada para Aumentar la Formación. Diseño, Producción[…]

Noves tendències a la docència universitària potenciades per la tecnologia

La IV Jornada d’Experiències Docents amb TIC, que tingué lloc dia 10  d’abril, es va iniciar amb la conferència Noves tendències a la docència universitària potenciades per la tecnologia, impartida pel Dr. Antonio Bartolomé Pina, professor del Departament de Didàctica i Organització Educativa, de la Universitat de Barcelona, i Director del Grup d’Investigació Laboratori de[…]

4 JORNADA

Informació

Campus Extens organitza la IV  Jornada d’Experiències Docents amb TIC a la UIB, que tindrà lloc dia 10 d’abril de 2014. L’objectiu de la jornada és compartir les experiències del professorat que utilitza les TIC per al desenvolupament de les seves assignatures. Per a l’organització de la IV Jornada d’Experiències Docents amb TIC a la[…]

Benvinguts al bloc de la III Jornada d’Experiències Docents amb TIC

El proper dia 22 de novembre tindrà lloc la III Jornada d’Experiències Docents amb TIC a la UIB. Aquest esdeveniment és un punt de trobada de tot el professorat que participa a Campus Extens per compartir pràctiques educatives innovadores mitjançant les TIC. Amb motiu del 15è aniversari de Campus Extens comptarem amb la participació del[…]

Aprendizaje colaborativo en Derecho Civil

La experiencia que se expone a continuación se basa en un sistema de aprendizaje colaborativo utilizando las nuevas estrategias de comunicación en entornos interactivos a partir de las herramientas brindadas por la plataforma educativa Moodle. En el grado de Derecho contamos con un elevado número de alumnos en el aula, lo cual, en principio, dificulta[…]

psicologia

Experimentació virtual per a l’aprenentatge conceptual (1era part)

De l’e-experimentació a l’aprenentatge conceptual: la implementació del Laboratori Virtual de Psicologia Bàsica (LVPB) a Campus Extens (I) El projecte del Laboratori Virtual de Psicologia Bàsica (LVPB) té el seu origen l’any 2005, quan, sota l’impuls del Dr. Alejandro Maiche (aleshores a la UAB), sorgiren les primeres idees i discussions sobre la possibilitat d’engegar algun[…]

Qüestionaris Moodle dins assignatures de Química de mòduls bàsics de diferents graus a la UIB

Investigador principal: Manuel Miró Lladó, Professor Titular Química Analítica La recerca realitzada en aquest projecte finançat per la UIB en la convocatòria 2010-2011 de projectes d’innovació docent es centrà en l’aprenentatge mixt com a tendència educativa emergent segons les noves directrius de l’espai europeu d’educació superior on es combinen tecnologies asincròniques amb classes presencials [1-3].[…]

Joe Miró

Diseño de un curso a partir de principios básicos

Según los estudios de docencia, es incontestable que: El aprendizaje activo y continuado es profundo y permanente El trabajo en equipo mejora el aprendizaje y la retención Tener control sobre su propio aprendizaje mejora la motivación Los alumnos aprenden de muy diferentes maneras, y hay que articular la docencia en torno a diferentes tipos de[…]

estrategia corporativa

Aprendiendo Estrategia Corporativa de forma interactiva. Turestrat. Juego de estrategia y negociación interactivas aplicado a la industria del turismo

Rebeca Méndez-Durón, Lluís Bru, Francila Orfila Sintes, Antoni Serra Serra. Departamento de Economía de la Empresa. Contacto: Rebeca Méndez-Durón La docencia en organización y estrategia se ve afectada por las demandas del EEES respecto a la evaluación continua y feedback oportuno a los estudiantes, debido a que sus enseñanzas: 1) son conceptos abstractos difícilmente tipificados[…]

proyecto sina

Noves Interfícies d’usuari en les TIC per a la docència

l Sistema d’Interacció Natural amb l’ordinador desenvolupat a la UIB es revela com una eina de rehabilitació per a persones que tenen profundament limitades les seves possibilitats de moviment http://dmi.uib.es/~ugiv/sina/ El objetivo de esta entrada es presentar a la comunidad universitaria el proyecto SINA, que permite a personas con discapacidad motorica severa poder acceder al[…]

aula eivissa

Adaptació del sistema de videoconferència per a un alumne amb baixa visió

Un dels objectius de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials és millorar l’accés de l’alumnat als continguts acadèmics, tant teòrics com pràctics, de la forma més autònoma i ràpida possible. Només així es pot facilitar la seva participació al desenvolupament de les assignatures i aconseguir que pugui assolir els objectius i competències[…]

gemma tur

Les eines de la Web 2.0 per aprendre a la Universitat

La integració del treball amb la Web 2.0 a les assignatures dels estudis de Grau d’Educació està àmpliament justificada per la difusió que han tengut en l’educació en general i per la seva presència en els nivells d’Educació Infantil i Primària on exerciran la seva professió els futurs estudiants de Grau de la Universitat. L’audiència[…]

Moodle

Uniendo la enseñanza presencial y la enseñanza mediante Campus Extens

Nuestra experiencia surge de dos asignaturas de formación básica de los grados de Bioquímica y Biología.Estas asignaturas son Matemáticas I y Matemáticas II. En ellas los estudiantes tienen que adquirir, entre otras, las competencias básicas de matemáticas, estadística y de informática . Para conseguir este objetivo combinamos o mejor unimos la enseñanza presencial con las[…]

Cercant una major interacció amb els alumnes: el professor blogger

En segundo de Grado de Derecho, los profesores del Departamento de Derecho Privado, y más concretamente los vinculados al Área de Derecho Mercantil, impartimos la asignatura 20408 Introducción al Derecho Empresarial. Resulta claro que, tras un primer curso de Grado eminentemente introductorio, en segundo se incorporan diversas ramas del Derecho que son absolutamente novedosas para[…]

Aprendre ensenyant

Aprendemos… el 10%… de lo que leemos el 20%… de lo que oímos el 30%… de lo que vemos el 50%… de lo que vemos y oímos el 70%… de lo que discutimos con otros el 80%… de lo que experimentamos personalmente el 95%… de lo que enseñamos a otros. William Glasser L’assignatura 2325 –[…]

Elaboració i experimentació de material multimèdia per a l’avaluació de competències en les pràctiques d’ecologia

Guillem Ramon, Elena Baraza, Daniel Ramon L’experiència presentada correspon a un projecte d’innovació docent subvencionat per l’ICE i el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears durant l’any acadèmic 2008-2009, en què es procedí a la preparació del material que fou experimentat amb l’alumnat matriculat l’any acadèmic 2009-2010. Aquest projecte anava adreçat[…]

Els itineraris d’aprenentatge basats en mapes conceptuals com organitzadors dels continguts de l’assignatura

Aquesta experiència és una part d’un projecte d’innovació docent que vàrem dur a terme el curs 2009-2010 amb els alumnes de 3r dels estudis de Pedagogia. Es tractava de la creació i validació d’un itinerari d’aprenentatge, basat en mapes conceptuals per a l’estudi d’un mòdul concret de l’assignatura de Tecnologia Educativa, concretament el de disseny[…]

webquest

Webquesta com estratègia metodològica d’aprenentatge actiu en entorns virtuals de l’educació superior

Per dur a terme la experiència amb Webquesta dins un curs de Campus Extens, i desenvolupar l’activitat, els alumnes s’organitzen en petits grups, cadascun dels quals té un o diversos apartats del projecte en el qual treballen en comú. Cada grup coneix, i té a la seva disposició, els materials (bibliogràfics) necessaris per treballar el[…]

Ús de vídeo per a l’explicació de continguts

La utilització del vídeo per a l’explicació de continguts apropa la figura del professor i converteix l’aprenentatge en quelcom de més personal. En el cas de matèries en les quals es treballa la pronunciació, permet visualitzar la posició bucal per afavorir la correcta articulació. En una metodologia d’ensenyament semipresencial és una bona estratègia perquè l’alumne[…]

viu la poesia

Adaptació d’obres literàries a altres mitjans

Alguns anys de treballar literatura amb els estudiants de mestre de la Universitat de les Illes Balears m’han fet veure la necessitat d’implicar cada estudiant i tot el grup en la feina. La manera de treballar l’assignatura, que potencia el treball autònom de l’estudiant (cal tenir en compte que a les dotze hores de treball[…]

calendari moodle

Utilització del calendari per afavorir el treball autònom de l’alumne

Durant els darrers cursos l’assignatura Teories i Institucions Contemporànies de l’Educació dels Estudis d’Educació Social (pla antic) podia cursar-se sota dues modalitats: presencial i a distància. L’ús del calendari segons la modalitat variava: a) el calendari en la modalitat presencial retia compte dels temes i de les activitats treballades al llarg del curs, setmana per[…]

Àlbum de fotografies de pràctiques simulades

Campus Extens ha posat a la nostra disposició eines metodològiques que complementen el procés d’ensenyament-aprenentatge circumscrit inicialment a l’aula o a les tutories. A més, ha generat un major intercanvi amb els estudiants. Utilitzam aquest àlbum de fotografies com un recurs complementari a l’adquisició de continguts i competències clíniques bàsiques. Recomanaríem aquest recurs per a[…]

El fòrum com estratègia de dinamització per “rompre el glaç”

Consider que, en gran manera, el fòrum compleix l’objectiu de cohesionar el grup i motivar així el treball de l’alumnat en una assignatura semipresencial. Així i tot, amb relació a la meva pròpia experiència, crec que es pot millorar el rendiment de l’activitat dedicant-hi més temps al seguiment i a l’orientació de la discussió. Per[…]