Blogs i educació superior

Gairebé al final del passat curs intentarem crear dos blocs per a dues assignatures de diferent nivell formatiu. Una es realitzava en l’últim curs de carrera de l’antic pla d’estudis, concretament Història Moderna d’Amèrica. L’altra (La Idea d’Europa a través de la Història) a primer de grau. Per tant, ambdues en pols oposats dins de l’escala del sistema educatiu superior. Per això mateix sengles blogs haurien de tenir línies formatives diferents.

la idea de europa

https://ideaeuropa.wordpress.com/

En el primer dels casos, més ampli. Així doncs, pel que fa a Història Moderna d’Amèrica ens centrem en un blog format per trajectes d’Actualització Formativa (TAF) que abastaven els grans eixos temàtics. Cada TAF venia compost per una sèrie de seccions (una bibliografia molt extensa sobre cada tema; documentals de curta durada d’entre cinc i quinze minuts sobre punts concrets; documentals de llarga durada; ebooks de bibliografia actual, pàgines webs amigues de museus o centres de recerca …). La finalitat del mateix: que l’alumnat tingués al seu abast els suficients elements formatius i informatius per ampliar i consolidar els seus coneixement. El segon bloc és molt més simple, bàsicament articles de diaris i documentals o pel·lícules que afectaven a l’última part del temari de l’assignatura “La idea d’Europa a través dela Història”, de primer curs de grau. Es tractava de mitigar al màxim els problemes derivats dels últims temes, els més propers a l’alumnat, els esdeveniments rellevants del segle XX.

En ambdós casos incidim en un dels elements que considerem que tenen un major impacte en la motivació de l’alumnat: el documental. Els documentals històrics, en aquest cas, són sens dubte l’element que més atreu, que ens ofereix una realitat aliena que podem percebre, i encara viure, sense acabar d’entrar-hi. La fusió d’aquests conceptes i d’aquestes tècniques en el documental històric facilita l’ensenyament ja que possibiliten una “vivència” gairebé real, ofereix oportunitats de conèixer el més proper a la “realitat històrica” que s’intenta percebre.

http://ideaeuropa.wordpress.com/

http://1492america.blogspot.com/

Antoni Picazo