Moodle

Una actividad de evaluación formativa basada en Co-Evaluación con la herramienta Taller de Moodle

Se describe el procedimiento de configuración de una actividad de co-evaluación en los estudios del Grado de Educación Primaria  utilizando el módulo Taller del entorno  Moodle y se valora la utilidad del módulo para la evaluación formativa de los aprendizajes, en los estudios universitarios. Adolfina Pérez Garcias, Victoria I. Marín, Antònia Darder fina.perez@uib.es, victoria.marin@uib.es, antonia.darder@uib.es   Entendemos la co-evaluación,[…]

Las TICs como herramienta de docencia multidisciplinar y práctica en el ámbito del Derecho

Nuestra experiencia docente se basa en la preparación y puesta en práctica de un Proyecto de Innovación Docente: “Creación de un entorno colaborativo online aplicado a situaciones jurídicas reales y su efectiva puesta en práctica para los alumnos de Derecho”. El proyecto surgió ante la necesidad de acercar la realidad práctica del Derecho y el[…]

Docencia de macroeconomía con ayuda de las redes sociales

Las redes sociales permiten poner en contacto a personas con intereses comunes, lo que les confiere un gran potencial como herramienta educativa. Las redes sociales tienen la capacidad de fomentar el contacto, el diálogo y la comunicación directa entre alumnos y profesores. El uso intensivo y extensivo que los jóvenes hacen de las redes sociales[…]

Experiència: Projecte d’innovació docent «Les possibilitats de la xarxa Facebook a la docència de la història i la política de l’educació»

Experiència: Projecte d’innovació docent «Les possibilitats de la xarxa Facebook a la docència de la història i la política de l’educació» (convocatòria 2014. IRIE/UIB). Implementació: curs 2014/15. Continuïtat: curs 2015/16. Punts de partida: Ús generalitzat de les xarxes socials per part de l’alumnat. Situacions d’abús o mal ús d’aquestes xarxes. Necessitat d’ensenyar nous usos, en[…]

Comptabilitat Financera

Innovación docente en el Grado en Turismo. Introducción de las TIC en el plan de estudios

Este trabajo se enmarca en un proyecto de innovación docente que tiene como finalidad la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las asignaturas de los estudios de Grado en Turismo. Este proyecto da respuesta a la demanda social realizada a la Universidad respecto de que los futuros graduados posean[…]

Noves tendències a la docència universitària potenciades per la tecnologia

La IV Jornada d’Experiències Docents amb TIC, que tingué lloc dia 10  d’abril, es va iniciar amb la conferència Noves tendències a la docència universitària potenciades per la tecnologia, impartida pel Dr. Antonio Bartolomé Pina, professor del Departament de Didàctica i Organització Educativa, de la Universitat de Barcelona, i Director del Grup d’Investigació Laboratori de[…]

Desenvolupament del PLE de l’alumne

Partim de la idea que la formació per a la societat actual implica capacitar als individus per gestionar informació, crear coneixement i col·laborar amb els altres. Baix aquestes premisses al curs 2012-13 i el 2013-14 hem desenvolupat una experiència docent que promou la construcció de l’Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE) i la Xarxa Personal d’Aprenentatge (PLN)[…]

Detall_del_fitxer_BCN25.mxd_que_proporciona_accés_a_la_base_cartográfica_de_Balears_escala_1_25.000_del_Instituto__Geogràfico_Nacional

CartoSSIGT: Disseny cartogràfic on-line

El Servei de SIG i Teledetecció (SSIGT), del Vicerectorat d’Innovació i Transferència, posa a disposició del PDI i alumnes de grau i postgrau,  de la Universitat de les Illes Balears, una base de dades d’informació geogràfica, plantilles i dissenys cartogràfics per a fomentar l’ús de les tecnologies de la informació geogràfica a les activitats docents[…]

Rebeca Mendez

Uso de Twitter como herramienta de aprendizaje en Estrategia Empresarial

Por Rebeca Méndez-Durón En la comunidad universitaria somos conscientes de la relevancia que tienen las redes sociales telemáticas en la forma en que nos comunicamos y transmitimos nuestras ideas, pensamientos y posturas ante situaciones de diferente índole. Además, estos nuevos canales de comunicación permiten la difusión rápida de mensajes a nuestra red de contactos. Por[…]

La Fonética Inglesa y el uso de las TIC: un enfoque holístico para la pronunciación de un idioma extranjero

Los nuevos avances en la pedagogía de la pronunciación y la fonética de una lengua extranjera giran especialmente en torno a un método comunicativo y enfoques puramente holísticos. A su vez, el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia y la influencia clara de otras disciplinas como la psicología, la neuro-lingüística, o el[…]

La imatge digital: un recurs per fer matemàtiques

Les imatges digitals per visualitzar matemàtiques La idea d’utilitzar la fotografia com a recurs per visualitzar les matemàtiques al nostre entorn apareix en nombroses publicacions electròniques [1-4]. A partir d’imatges d’aspectes quotidians, algunes d’elles de gran bellesa, s’il·lustren conceptes matemàtics [1-2], o s’expliquen aspectes de les matemàtiques que estan motivats per aquestes imatges [3], o[…]

La classe a l'inreves

“La classe a l’inrevés”

Introducció: Tal com es comenta en aquesta entrada de Wikipedia titulada “Flip Teaching”, la metodologia docent anomenada “la classe a l’inrevés” és una forma d’aprenentatge semi-presencial que conjunta l’ús de la tecnologia d’internet amb la classe presencial per provocar l’aprenentatge. De tal forma que amb ella el professor pot augmentar la quantitat de temps que[…]

2 jornada

Eportafolis i Web 2.0 als estudis de GEDI de la Seu d’Eivissa

En els estudis de Grau d’Educació Infantil de la UIB a la Seu d’Eivissa fa quatre cursos que es desenvolupa un projecte d’implementació de portafolis electrònics amb eines de la Web 2.0. Aquest projecte es fruit de la col•laboració de diversos professors i professores tant de la Seu com del Campus de Palma. Els dos[…]

Aprendizaje colaborativo en Derecho Civil

La experiencia que se expone a continuación se basa en un sistema de aprendizaje colaborativo utilizando las nuevas estrategias de comunicación en entornos interactivos a partir de las herramientas brindadas por la plataforma educativa Moodle. En el grado de Derecho contamos con un elevado número de alumnos en el aula, lo cual, en principio, dificulta[…]

estrategia corporativa

Aprendiendo Estrategia Corporativa de forma interactiva. Turestrat. Juego de estrategia y negociación interactivas aplicado a la industria del turismo

Rebeca Méndez-Durón, Lluís Bru, Francila Orfila Sintes, Antoni Serra Serra. Departamento de Economía de la Empresa. Contacto: Rebeca Méndez-Durón La docencia en organización y estrategia se ve afectada por las demandas del EEES respecto a la evaluación continua y feedback oportuno a los estudiantes, debido a que sus enseñanzas: 1) son conceptos abstractos difícilmente tipificados[…]

proyecto sina

Noves Interfícies d’usuari en les TIC per a la docència

l Sistema d’Interacció Natural amb l’ordinador desenvolupat a la UIB es revela com una eina de rehabilitació per a persones que tenen profundament limitades les seves possibilitats de moviment http://dmi.uib.es/~ugiv/sina/ El objetivo de esta entrada es presentar a la comunidad universitaria el proyecto SINA, que permite a personas con discapacidad motorica severa poder acceder al[…]

gemma tur

Les eines de la Web 2.0 per aprendre a la Universitat

La integració del treball amb la Web 2.0 a les assignatures dels estudis de Grau d’Educació està àmpliament justificada per la difusió que han tengut en l’educació en general i per la seva presència en els nivells d’Educació Infantil i Primària on exerciran la seva professió els futurs estudiants de Grau de la Universitat. L’audiència[…]

Cercant una major interacció amb els alumnes: el professor blogger

En segundo de Grado de Derecho, los profesores del Departamento de Derecho Privado, y más concretamente los vinculados al Área de Derecho Mercantil, impartimos la asignatura 20408 Introducción al Derecho Empresarial. Resulta claro que, tras un primer curso de Grado eminentemente introductorio, en segundo se incorporan diversas ramas del Derecho que son absolutamente novedosas para[…]

Els itineraris d’aprenentatge basats en mapes conceptuals com organitzadors dels continguts de l’assignatura

Aquesta experiència és una part d’un projecte d’innovació docent que vàrem dur a terme el curs 2009-2010 amb els alumnes de 3r dels estudis de Pedagogia. Es tractava de la creació i validació d’un itinerari d’aprenentatge, basat en mapes conceptuals per a l’estudi d’un mòdul concret de l’assignatura de Tecnologia Educativa, concretament el de disseny[…]

webquest

Webquesta com estratègia metodològica d’aprenentatge actiu en entorns virtuals de l’educació superior

Per dur a terme la experiència amb Webquesta dins un curs de Campus Extens, i desenvolupar l’activitat, els alumnes s’organitzen en petits grups, cadascun dels quals té un o diversos apartats del projecte en el qual treballen en comú. Cada grup coneix, i té a la seva disposició, els materials (bibliogràfics) necessaris per treballar el[…]

viu la poesia

Adaptació d’obres literàries a altres mitjans

Alguns anys de treballar literatura amb els estudiants de mestre de la Universitat de les Illes Balears m’han fet veure la necessitat d’implicar cada estudiant i tot el grup en la feina. La manera de treballar l’assignatura, que potencia el treball autònom de l’estudiant (cal tenir en compte que a les dotze hores de treball[…]

calendari moodle

Utilització del calendari per afavorir el treball autònom de l’alumne

Durant els darrers cursos l’assignatura Teories i Institucions Contemporànies de l’Educació dels Estudis d’Educació Social (pla antic) podia cursar-se sota dues modalitats: presencial i a distància. L’ús del calendari segons la modalitat variava: a) el calendari en la modalitat presencial retia compte dels temes i de les activitats treballades al llarg del curs, setmana per[…]

El fòrum com estratègia de dinamització per “rompre el glaç”

Consider que, en gran manera, el fòrum compleix l’objectiu de cohesionar el grup i motivar així el treball de l’alumnat en una assignatura semipresencial. Així i tot, amb relació a la meva pròpia experiència, crec que es pot millorar el rendiment de l’activitat dedicant-hi més temps al seguiment i a l’orientació de la discussió. Per[…]