Noves tendències a la docència universitària potenciades per la tecnologia

La IV Jornada d’Experiències Docents amb TIC, que tingué lloc dia 10  d’abril, es va iniciar amb la conferència Noves tendències a la docència universitària potenciades per la tecnologia, impartida pel Dr. Antonio Bartolomé Pina, professor del Departament de Didàctica i Organització Educativa, de la Universitat de Barcelona, i Director del Grup d’Investigació Laboratori de[…]

Desenvolupament del PLE de l’alumne

Partim de la idea que la formació per a la societat actual implica capacitar als individus per gestionar informació, crear coneixement i col·laborar amb els altres. Baix aquestes premisses al curs 2012-13 i el 2013-14 hem desenvolupat una experiència docent que promou la construcció de l’Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE) i la Xarxa Personal d’Aprenentatge (PLN)[…]

Fina Pérez

Plataforma web per a la coordinació global d’assignatures dins una titulació

La utilització d’una plataforma web que permet als professors generar un mapa de coneixement que mostra el pla d’estudis d’una determinada titulació, suposa un conjunt de beneficis  significatius per alumnes i professors. Durant el procés de creació del mapa de coneixement, tots els professors de la titulació han de reflexionar sobre els continguts de les[…]

Detall_del_fitxer_BCN25.mxd_que_proporciona_accés_a_la_base_cartográfica_de_Balears_escala_1_25.000_del_Instituto__Geogràfico_Nacional

CartoSSIGT: Disseny cartogràfic on-line

El Servei de SIG i Teledetecció (SSIGT), del Vicerectorat d’Innovació i Transferència, posa a disposició del PDI i alumnes de grau i postgrau,  de la Universitat de les Illes Balears, una base de dades d’informació geogràfica, plantilles i dissenys cartogràfics per a fomentar l’ús de les tecnologies de la informació geogràfica a les activitats docents[…]

Ús de Twitter per a la racionalització de la càrrega de treball ECTS

Amb la implantació definitiva dels estudis reglats i resultants del anomenat Procés de Bolonya, la càrrega de treball es mesura amb unitats de ECTS. La comissió Europea defineix el Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits com una eina que ajuda al disseny, la descripció i distribució de plans d’estudis i reconeixement de qualificacions[…]

Rebeca Mendez

Uso de Twitter como herramienta de aprendizaje en Estrategia Empresarial

Por Rebeca Méndez-Durón En la comunidad universitaria somos conscientes de la relevancia que tienen las redes sociales telemáticas en la forma en que nos comunicamos y transmitimos nuestras ideas, pensamientos y posturas ante situaciones de diferente índole. Además, estos nuevos canales de comunicación permiten la difusión rápida de mensajes a nuestra red de contactos. Por[…]

Decret de nova Planta

Elaboració de documentals com a mètode didàctic de treball en grup

Actualment imparteixo docència en l’assignatura “La idea d’Europa a través de la Història”, en la qual em van assignar els cursos de primer de grau dels estudis de Filologia Hispànica i Catalana. Un dels problemes a què ens enfrontem, entre molts altres, va ser la motivació de l’alumnat, especialment en la dinàmica de treball en[…]

4 JORNADA

Informació

Campus Extens organitza la IV  Jornada d’Experiències Docents amb TIC a la UIB, que tindrà lloc dia 10 d’abril de 2014. L’objectiu de la jornada és compartir les experiències del professorat que utilitza les TIC per al desenvolupament de les seves assignatures. Per a l’organització de la IV Jornada d’Experiències Docents amb TIC a la[…]