Fina Pérez

Plataforma web per a la coordinació global d’assignatures dins una titulació

La utilització d’una plataforma web que permet als professors generar un mapa de coneixement que mostra el pla d’estudis d’una determinada titulació, suposa un conjunt de beneficis  significatius per alumnes i professors. Durant el procés de creació del mapa de coneixement, tots els professors de la titulació han de reflexionar sobre els continguts de les[…]