estrategia corporativa

Aprendiendo Estrategia Corporativa de forma interactiva. Turestrat. Juego de estrategia y negociación interactivas aplicado a la industria del turismo

Rebeca Méndez-Durón, Lluís Bru, Francila Orfila Sintes, Antoni Serra Serra. Departamento de Economía de la Empresa. Contacto: Rebeca Méndez-Durón La docencia en organización y estrategia se ve afectada por las demandas del EEES respecto a la evaluación continua y feedback oportuno a los estudiantes, debido a que sus enseñanzas: 1) son conceptos abstractos difícilmente tipificados[…]

viu la poesia

Adaptació d’obres literàries a altres mitjans

Alguns anys de treballar literatura amb els estudiants de mestre de la Universitat de les Illes Balears m’han fet veure la necessitat d’implicar cada estudiant i tot el grup en la feina. La manera de treballar l’assignatura, que potencia el treball autònom de l’estudiant (cal tenir en compte que a les dotze hores de treball[…]

calendari moodle

Utilització del calendari per afavorir el treball autònom de l’alumne

Durant els darrers cursos l’assignatura Teories i Institucions Contemporànies de l’Educació dels Estudis d’Educació Social (pla antic) podia cursar-se sota dues modalitats: presencial i a distància. L’ús del calendari segons la modalitat variava: a) el calendari en la modalitat presencial retia compte dels temes i de les activitats treballades al llarg del curs, setmana per[…]

Àlbum de fotografies de pràctiques simulades

Campus Extens ha posat a la nostra disposició eines metodològiques que complementen el procés d’ensenyament-aprenentatge circumscrit inicialment a l’aula o a les tutories. A més, ha generat un major intercanvi amb els estudiants. Utilitzam aquest àlbum de fotografies com un recurs complementari a l’adquisició de continguts i competències clíniques bàsiques. Recomanaríem aquest recurs per a[…]