Decret de nova Planta

Elaboració de documentals com a mètode didàctic de treball en grup

Actualment imparteixo docència en l’assignatura “La idea d’Europa a través de la Història”, en la qual em van assignar els cursos de primer de grau dels estudis de Filologia Hispànica i Catalana. Un dels problemes a què ens enfrontem, entre molts altres, va ser la motivació de l’alumnat, especialment en la dinàmica de treball en[…]

estrategia corporativa

Aprendiendo Estrategia Corporativa de forma interactiva. Turestrat. Juego de estrategia y negociación interactivas aplicado a la industria del turismo

Rebeca Méndez-Durón, Lluís Bru, Francila Orfila Sintes, Antoni Serra Serra. Departamento de Economía de la Empresa. Contacto: Rebeca Méndez-Durón La docencia en organización y estrategia se ve afectada por las demandas del EEES respecto a la evaluación continua y feedback oportuno a los estudiantes, debido a que sus enseñanzas: 1) son conceptos abstractos difícilmente tipificados[…]

webquest

Webquesta com estratègia metodològica d’aprenentatge actiu en entorns virtuals de l’educació superior

Per dur a terme la experiència amb Webquesta dins un curs de Campus Extens, i desenvolupar l’activitat, els alumnes s’organitzen en petits grups, cadascun dels quals té un o diversos apartats del projecte en el qual treballen en comú. Cada grup coneix, i té a la seva disposició, els materials (bibliogràfics) necessaris per treballar el[…]