Aprendizaje colaborativo en Derecho Civil

La experiencia que se expone a continuación se basa en un sistema de aprendizaje colaborativo utilizando las nuevas estrategias de comunicación en entornos interactivos a partir de las herramientas brindadas por la plataforma educativa Moodle. En el grado de Derecho contamos con un elevado número de alumnos en el aula, lo cual, en principio, dificulta[…]

Aprendre ensenyant

Aprendemos… el 10%… de lo que leemos el 20%… de lo que oímos el 30%… de lo que vemos el 50%… de lo que vemos y oímos el 70%… de lo que discutimos con otros el 80%… de lo que experimentamos personalmente el 95%… de lo que enseñamos a otros. William Glasser L’assignatura 2325 –[…]

webquest

Webquesta com estratègia metodològica d’aprenentatge actiu en entorns virtuals de l’educació superior

Per dur a terme la experiència amb Webquesta dins un curs de Campus Extens, i desenvolupar l’activitat, els alumnes s’organitzen en petits grups, cadascun dels quals té un o diversos apartats del projecte en el qual treballen en comú. Cada grup coneix, i té a la seva disposició, els materials (bibliogràfics) necessaris per treballar el[…]