Ús de vídeo per a l’explicació de continguts

La utilització del vídeo per a l’explicació de continguts apropa la figura del professor i converteix l’aprenentatge en quelcom de més personal. En el cas de matèries en les quals es treballa la pronunciació, permet visualitzar la posició bucal per afavorir la correcta articulació.
En una metodologia d’ensenyament semipresencial és una bona estratègia perquè l’alumne pugui tenir aquesta informació per a l’adquisició del coneixement i, en cas necessari, pugui repetir-ho tantes vegades com cregui convenient.

Amb el format vídeo he pogut aconseguir que l’alumne tingui en tot moment una explicació sobre com ha de pronunciar diversos sons en català que, actualment, són problemàtics, especialment per a la gent jove i també per a no-catalanoparlants, com per exemple, la doble ela, la essa sonora, la ela, etc., ja que permet que l’estudiant observi, detingudament, les posicions dels òrgans d’articulació que intervenen en l’emissió d’un determinat fonema.

Hi ha diversos enregistraments en què explic com s’han de pronunciar aquests sons, les diverses maneres d’articular-los per pronunciar-los i escoltar com sonen, totes les vegades que l’alumne vulgui per detectar si ho ha aconseguit o no.

YouTube Preview Image

Rosa de Ozollo i Garcia