I Concurs de Fotografia «Agricultura i Canvi Climàtic»

Estimes el medi ambient? Si et preocupa el canvi climàtic o vols fer qualque cosa pel món agrari, volem conèixer la teva mirada! Participa en el nostre concurs fotogràfic i expressa les teves inquietuds sobre el tema. El concurs d’Instagram #AgroUIB està impulsat pels estudis d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.

Bases del #ConcursAgroUIB

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears convoca el I Concurs de Fotografia «Agricultura i Canvi Climàtic».

Qui hi pot participar?

Tot l’alumnat i personal docent de batxillerat i cicles formatius de les Illes Balears i els membres de la UIB (alumnes, PAS, PDI i personal tècnic adscrit a projectes).

Premis

  • Premi APAEMA i EPS, de 300 euros en productes ecològics locals i una
    tauleta tàctil valorada en 200 euros.
  • Premi Cooperatives Agroalimentàries, de 200 euros.
  • Premi Foto Ruano Pro, de 100 euros en un xec regal per a material
    fotogràfic.
  • Accèssit IgersMallorca. La fotografia guanyadora serà publicada al compte
    @igersMallorca (22.600 seguidors, aproximadament)

Procediment

Per participar al #ConcursAgroUIB s’ha de pujar a Instagram una fotografia (original i exclusiva de l’autor/a que no hagi estat publicada en mitjans impresos ni premiada amb anterioritat) a la descripció (Caption) de la qual figurin, com a mínim i de manera indispensable, les etiquetes següents: #ConcursAgroUIB, #AgroUIB.

Com a màxim, una persona només pot aconseguir un dels premis que s’atorguen. És a dir, en el supòsit que un mateix usuari (o una mateixa persona a través de dos comptes d’Instagram diferents) aconsegueixi situar dues o més fotografies entre les premiades, només rebrà un dels premis.

Una vegada s’hagi acabat el termini per pujar les fotografies, la UIB es posarà en contacte, a través d’un missatge privat d’Instagram, amb les tres persones premiades. Per tal de poder rebre el missatge, el concursant s’ha d’assegurar de tenir habilitada l’opció de poder rebre missatges per qualsevol compte en la configuració del seu perfil.

Criteris de valoració

Per optar a un dels premis del concurs, la publicació ha de seguir els requisits establerts a l’apartat anterior de les bases.

Es valorarà l’adequació a la temàtica, la creativitat, la qualitat de la fotografia i el text de la descripció (Caption). A més, es tindrà en compte el nombre de m’agrades que rebi la fotografia. Així, un 20 per cent de la puntuació és pels m’agrades i un 80
per cent és per la valoració de jurat.

Jurat

Un jurat integrat per tres professors de la UIB, un representant de PortUIB, un representant del Servei de Comunicació, Promoció i Imatge de la UIB, un representant d’ APAEMA i un representant d’IgersMallorca, serà l’encarregat de fer la valoració de les fotografies i de comprovar que els guanyadors s’ajusten als requisits descrits a l’apartat «Procediment» de les bases d’aquest concurs.

Termini

El termini per presentar fotografies al #ConcursAgroUIB a Instagram és del 16 de març al 26 d’abril de 2020 a les 12 hores del migdia.

El jurat farà públic el seu veredicte durant el mes de maig de 2020. Els premis seran lliurats, com a màxim, el mes juny de 2020.

Acceptació de les bases i la autoria

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases, així com l’autorització per a la difusió de les fotografies guanyadores i el nom dels autors per part de la UIB. Les fotografies guanyadores s’hauran d’enviar per correu electrònic (com a document adjunt) en format JPEG/JPG amb una qualitat mínima de 3.000 píxels pel costat més llarg.

Les fotografies han de ser originals i exclusives de l’autor/a i no han d’haver estat publicades en mitjans impresos ni premiades amb anterioritat. Els participants es fan responsables de l’autoria de les fotografies.

Col·laboradors