Normativa i gestió

LEGISLACIÓ DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Normativa de l’EPS en relació a la finalització d’estudis mitjançant compensació.
Normativa de Treball de Fi de Grau
Normativa de Pràctiques en Empresa
Normativa de visites

Normativa de l’EPS en relació a la avaluació anticipada 
Concessió dels Premis Extraordinaris de Fi d’Estudis Oficials (article 42)

Criteris d’assignació i canvi de grups

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Treball fi de grau
Ampliació de matrícula

FORMULARIS DE DOCÈNCIA

Formulari per la Sol·licitud de Compra de Llibres

INFORMACIÓ GENERAL

Reconeixement de crèdits pels alumnes de CFGS

Criteris de distribució de càrrega dels estudiants als cronogrames dels estudis (Junta escola 11/03/2016)

LEGISLACIÓ GENERAL

Reglament acadèmic (estudis de grau) 

Reglament acadèmic (estudis de primer i segon cicle) 

Normativa de la UIB