Web Hosting Avançat

Les connexions al servidor s’han de fer mitjançant el protocol SSH o SFTP. Per a Windows, els clients més utilitzats són PuTTY per a SSH i WinSCP per a SFTP.

Els fitxers de la web s’han de pujar al servidor utilitzant SFTP i s’han de desar al directori ‘www’. En aquest directori es troba un fitxer anomenat ‘php-wrapper‘ que no s’ha d’eliminar.

Les credencials per establir la connexió (SSH/SFTP) amb el servidor són:

 • Servidor: domini sol·licitat. Exemple: congres.uib.es
 • Port: 22. Per defecte
 • Usuari: es pot veure a la sol·licitud de UIBdigital. Exemple: congres
 • Contrasenya: es pot veure a la sol·licitud de UIBdigital. Exemple: woajk94u2m

També s’haurà creat una base de dades MySQL. Les dades de connexió són:

 • Servidor: domini sol·licitat. Exemple: congres.uib.es
  • No empreu el domini per defecte, localhost.
 • Port: 3306. Per defecte
 • Usuari: es pot veure a la sol·licitud de UIBdigital. Exemple: congres
 • Contrasenya: es pot veure a la sol·licitud de UIBdigital. Exemple: woajk94u2m
 • Nom de la base de dades: es pot veure a la sol·licitud de UIBdigital. Exemple: congres_uib_es

Un cop s’ha pujat i s’ha configurat la pàgina web es pot accedir via el domini sol·licitat.