Novetats a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Biblioteca Digital de les Illes Balears

Ja podeu consultar les darreres novetats incorporades a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

Anuari de l’educació de les Illes Balears: volum 2017 i volum 2018
Universitat de les Illes Balears.
ISSN: 1889-805x
MatTemàtica: Ensenyament — Illes Balears — Revistes ; Educació — Illes Balears — Revistes ; Educació ; Didàctica.
Consultau també el buidatge d’articles del volums 2017 i 2018.

Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2018
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 2174-7997
Temàtica: Persones grans
Consultau també el buidatge d’articles.

Bellpuig, números dels anys 2018 i 2019
Fundació Revista Bellpuig
Dipòsit legal: PM 57-1969

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears: vol. 18 (2017) i vol 19 (2018)
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares.
ISSN: 2254-2515.
Temàtica: Dret.
Consultau també el buidatge d’articles del volum 18 i del volum 19.

Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 2017, v. 73
Societat Arqueològica Lul·liana
.
ISSN: 0212-7458
Temàtica: Història
Consultau també el buidatge d’articles.

Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears 2018, v. 61
Societat d’Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Temàtica: Història Natural ; Ciències Naturals .
Consultau també el buidatge d’articles.

Pissarra 2019, no. 153 i Pissarra 2019, no. 154
Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes Balears.
ISSN: 1133-052X.
Matèries en català: Educació.
Consultau també el buidatge d’articles dels números 152, 153 i 154

Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears, núm. 27
Flora dels canons càrstics de la serra de Tramuntana
Alomar i Canyelles, Guillem
Data: 2019.
Identificador: PM 218-2019.
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca.

Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears, núm. 28
Recerca i gestió dins l’àmbit cinegètic
Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Barceló, Antoni, editor ; Muñoz, Maria, editor ; del Valle, Laura, editor ; Seguí, Bartomeu, editor
Data: 2019.
Consultau també el buidatge d’articles.