Declaració a favor del coneixement obert i sostenible

El passat 27 de març tota una sèrie de consorcis bibliotecaris, on destaquen Rebiun, el CSIC i el CSUC, grups de compra, associacions i institucions varen fer pública la “Declaració a favor del coneixement obert i sostenible” arran de l’emergència en l’àmbit mundial provocada per la COVID-19. El motiu principal d’aquest posicionament és fer veure la necessitat i la utilitat de compartir i difondre el coneixement científic per poder ajudar d’una manera més ràpida i eficient a l’hora de poder aturar, com és en aquest cas, una pandèmia.

La divulgació del coneixement sense restriccions -la Ciència Oberta-, en el món actual és més àgil que mai. La migració del paper a l’entorn digital, un canvi afavorit per la universalització d’Internet, va multiplicar exponencialment les possibilitats d’accés per a la comunitat investigadora. Les biblioteques passaven a oferir dos entorns: el físic i el virtual, potenciant la consulta i lectura d’articles des de qualsevol lloc. D’aquesta manera, el coneixement científic quedava fora de les limitacions físiques, però els interessos econòmics que existeixen darrere les subscripcions, els embargaments, etc., continuen encara restringint una part d’aquest accés universal.

El moviment de l’Accés Obert i de la Ciència Oberta persegueix un objectiu cabdal: que els resultats de les investigacions estiguin disponibles de forma immediata per a tota la comunitat investigadora, i per extensió a la societat en general. I en un moment com l’actual, on s’ha posat en marxa tota una maquinària que cerca un interès comú, aquest posicionament resulta un exemple paradigmàtic.

Els consorcis, els grups de compra, les associacions i les institucions que signen la present declaració volem manifestar que el coneixement és patrimoni de la humanitat, i per tant aquesta informació ha d’estar accessible de forma oberta i immediata per a qualsevol persona interessada. Les institucions participants en aquesta declaració no vinculen el concepte d’accés obert a gratuït. Són conscients dels costs que suposa investigar i publicar, però consideren que les partides econòmiques que es destinen actualment a mantenir les subscripcions són suficients perquè, dins el sistema actual, pugui conviure a la perfecció el posicionament de la Ciència Oberta.

Per concloure, i seguint la línia de països com França o el Regne Unit, els firmants demanen a les institucions, editors i proveïdors de serveis d’informació accelerar la transició cap a l’Accés Obert dins d’un marc d’una sostenibilitat econòmica.

Consula aquí el text complet de la Declaració a favor del coneixement obert i sostenible.

Per a més informació Deman@, la biblioteca respon