La Mallorca d’inicis del segle XX a l’Arxiu Històric

L’Arxiu Històric de la UIB incorpora aquest dilluns, 18 novembre de 2019, un interessant fons fotogràfic al seu fons principal. Es tracta de 173 plaques de vidre realitzades pel fotògraf sineuer Josep Pons Frau (1883-1952), majoritàriament dels anys 20, provinents d’una donació realitzada pels néts i hereus del fotògraf.

Pagesos a l’era.

Les fotografies són d’un gran valor documental, tant etnogràfic, com cultural i paisatgístic, en mostrar diferents aspectes de la Mallorca dels anys vint. D’aquesta forma, les imatges es desplacen des del Sineu natal del fotògraf fins a la Palma on s’instal·là amb la seva família, passant per pobles i contrades de la Serra de Tramuntana. De fet, el fons està format per catorze capses, o unitats, formades per diferents plaques agrupades de forma temàtica, encara que no són totalment uniformes: Les primeres unitats fan referència a la vida pagesa de Sineu, les feines del camps i els costums, així com l’arquitectura tradicional: la batuda de blat a l’era, la preparació i cocció de panades, el tractament dels animals, ball de bot, etc. També hi apareix la frenètica activitat del mercat de Sineu i una correguda de bous.

Passant a la ciutat, les fotografies se centren en l’arquitectura de la Seu i del Claustre i Església de Sant Francesc, però també en l’activitat portuària i la bellesa de la badia palmesana abans de l’existència del passeig marítim. Així mateix, es donen a conèixer rues i processons de la ciutat. El tercer bloc estaria format per imatges de Lluc i altres indrets de la Serra, pobles com Mancor, possessions i pioners de l’excursionisme a l’illa. Finalment, també es compta amb una sèrie de retrats familiars.

Presbiteri de la Seu de Palma.

La majoria de les plaques de vidre són plaques estèreo, amb la fotografia duplicada, d’11 x 4,5 cm, encara que també n’hi ha de simples de 9 x 12 cm. Totes les fotografies han estat digitalitzades per a la seva preservació i ja poden ser consultades, en baixa resolució, a la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears, concretament dins el fons de  l’Arxiu Històric de la UIB.

Josep Pons Frau va ser un destacat pintor, ceramista i fotògraf. Com a pintor cultivà el paisatge, la natura morta i el retrat. També va ser professor de ceràmica a l’Escola de Belles Arts. Amb aquest gest, els seus hereus, en col·laboració amb la UIB, donaran una passa important en el reconeixement i difusió de la seva obra.

Com a propietària del fons, i copropietària dels drets d’explotació, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà.

Miquel Amengual Bibiloni