El català a la selectivitat

Evolució de l’ús del català a la selectivitat

Chart by Visualizer

Variació interanual

Chart by Visualizer

Ús del català a la selectivitat per zones

2021
Chart by Visualizer
2020
Chart by Visualizer
2019
Chart by Visualizer
2018
Chart by Visualizer
2017
Chart by Visualizer
2016
Chart by Visualizer
2015
Chart by Visualizer
2014
Chart by Visualizer
2013
Chart by Visualizer
2012
Chart by Visualizer
2011
Chart by Visualizer
2010
Chart by Visualizer
2009
Chart by Visualizer
2008
Chart by Visualizer
2007
Chart by Visualizer
2006
Chart by Visualizer
2022
Chart by Visualizer

Evolució de l’ús del català a la selectivitat per zones

Chart by Visualizer

Percentatge d’alumnes segons el nombre d’exàmens que fan en català

2021
Chart by Visualizer
2020
Chart by Visualizer
2019
Chart by Visualizer
2018

Aquest any no es recolliren les dades.

2017

Aquest any no es recolliren les dades.

2016
Chart by Visualizer
2015
Chart by Visualizer
2014
Chart by Visualizer
2013
Chart by Visualizer
2012
Chart by Visualizer
2011
Chart by Visualizer
2010
Chart by Visualizer
2009
Chart by Visualizer
2008
Chart by Visualizer
2007
Chart by Visualizer
202
Chart by Visualizer

Percentatges d’ús del català a la selectivitat per municipis

2020

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que a partir de l’any 2018 no s’han recollit més dades d’aquest àmbit.

2019

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que a partir de l’any 2018 no s’han recollit més dades d’aquest àmbit.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006