Població – Font: IBESTAT


Les taules de població mostren dades de la població resident a les Illes Balears des de l’any 2005 (font: IBESTAT).

  • Població per zona de naixement i municipi de residència
  • Població per zona de naixement i municipi de residència (agrupament per territoris de parla catalana)
  • Població immigrant segons la comunitat autònoma de naixement i municipi de residència
  • Població segons l’estat d’origen i el municipi de residència