Corregir treballs d’Aula digital fora de línia

Què vol fer? Vol corregir els treballs lliurats a l’Aula digital des de l’ordinador, sense necessitat d’estar connectat a l’assignatura. Quina eina és la més adequada? Tasca > Acció de qualificar > Descarrega totes les trameses Com s’ha de configurar? Una vegada que els alumnes han lliurat els treballs, s’ha d’accedir a Visualitza/Qualifica totes les trameses…

Qualificar un treball a Aula digital usant un full de càlcul

Què vol fer?  Un professor està acostumat a emprar fulls de càlcul per avaluar els alumnes i vol seguir utilitzant aquest sistema per qualificar les diferents tasques que els proposa. Quina eina és la més adequada?  Tasca Com s’ha de configurar?  Per poder avaluar d’aquesta manera cal seguir les passes següents: A l’hora de configurar la…

Rúbriques amb Moodle

Què vol fer?  Un professor està interessat a avaluar un treball a partir d’una sèrie de criteris que establirà prèviament, és a dir, usar una rúbrica. Quina eina és la més adequada?  Tasca – Qualificació avançada Com s’ha de configurar?  Una de les opcions de la tasca és la de Qualificació avançada, la qual permet crear…

Feedback d’una tasca mitjançant àudio

Què vol fer?  Vol donar un feedback en una correcció d’una tasca mitjançant àudio Quina eina és la més adequada?  Tasca Com s’ha de configurar?  Quan es configuri la tasca a l’apartat Tipus de retroacció s’ha de seleccionar l’ítem Fitxers de retroacció, el que permetrà pujar arxius de so a les correccions individuals de les…