Compartir els treballs dels alumnes amb el Glossari

Què vol fer? El professor vol que els alumnes comparteixin els seus treballs amb els companys i que es facin comentaris entre ells. Quina eina és la més adequada? Glossari Com s’ha de configurar? L’avantatge del Glossari és que permet als alumnes adjuntar els seus treballs, veure qui ha fet l’entrada i afegir comentaris a…

Glossari col·laboratiu

Què vol fer? Una assignatura genera molts conceptes específics que convé que tots els alumnes tinguin clars en el seu procés d’aprenentatge. També, resulta necessari que els termes que es treballen es puguin ampliar així com avança la matèria a les sessions de classe. Seria interessant que els alumnes, amb la tutorització del professor, recollissin…