Subscripció als fòrums

Què vol fer? Vol controlar i seleccionar de quins fòrums rebre còpia dels missatges que s’envien. Quina eina és la més adequada? Fòrum > Configuració de la subscripció Com s’ha de configurar? Es pot accedir a la subscripció de dues maneres diferents. La primera és des del mateix fòrum a la icona de configuració. Aquí es…

Compartir els treballs dels alumnes amb el Glossari

Què vol fer? El professor vol que els alumnes comparteixin els seus treballs amb els companys i que es facin comentaris entre ells. Quina eina és la més adequada? Glossari Com s’ha de configurar? L’avantatge del Glossari és que permet als alumnes adjuntar els seus treballs, veure qui ha fet l’entrada i afegir comentaris a…

Distribuir problemes matemàtics aleatòriament

Què vol fer? Un professor té un conjunt de 50 problemes matemàtics, en format PDF. Vol assignar 3 problemes a cada alumne de manera aleatòria. A més, li interessaria que els estudiants li enviassin la resposta en un document PDF. Quina eina és la més adequada? Qüestionari Com s’ha de configurar? S’han de seguir les…

Tenir accés a Aula digital des dels dispositius mòbils

Què vol fer? Els dispositius mòbils tenen cada cop més presència a les nostres vides. El seu ús s’ha generalitzat i cada vegada s’utilitzen més per a funcionalitats diferents de telefonar o enviar missatges. La docència no queda al marge d’aquesta tendència. Aprendre des de qualsevol lloc, revisar els apunts o respondre un dubte a…

Ludificació a l’aula

Què vol fer? El professor demana a l’alumnat que revisi una sèrie de materials que seran la base per a la classe de pràctiques següent. Vol motivar l’alumnat perquè el dia de la classe pràctica hagin llegit aquests materials que s’han de treballar; per això, abans de començar la classe, els farà unes preguntes que…