Compartir els treballs dels alumnes amb el Glossari

Què vol fer? El professor vol que els alumnes comparteixin els seus treballs amb els companys i que es facin comentaris entre ells. Quina eina és la més adequada? Glossari Com s’ha de configurar? L’avantatge del Glossari és que permet als alumnes adjuntar els seus treballs, veure qui ha fet l’entrada i afegir comentaris a…

Posar visible l’assignatura per als alumnes

Què vol fer? Vol posar visible per als alumnes l’assignatura que comença ara. Quina eina és la més adequada? Paràmetres de configuració de l’assignatura Com s’ha de configurar? Hem d’anar a la icona de configuració que apareix a dalt a la dreta a l’assignatura, elegir l’opció Edita paràmetres i, al bloc Paràmetres generals, seleccionar l’opció…

Blocar Missatgeria

Què vol fer?  Vol blocar la recepció de missatges a través de l’eina de Missatgeria global. Quina eina és la més adequada?  Preferències Com s’ha de configurar?  A la icona de la missatgeria, a la part superior dreta de la pàgina, cal anar a Preferències dels missatges, i seleccionar la casella Impedeix que m’enviïn missatges…

Compartir arxius de mida gran

Què vol fer? Es vol compartir amb els estudiants un arxiu de més de 100 Mb, i Aula digital no permet afegir arxius tan grans. Quina eina és la més adequada? Recursos > URL Com s’ha de configurar? Amb un compte de Google (el de Gmail) s’ha d’accedir a Google Drive <https://drive.google.com/>. S’ha de pujar…

Distribuir problemes matemàtics aleatòriament

Què vol fer? Un professor té un conjunt de 50 problemes matemàtics, en format PDF. Vol assignar 3 problemes a cada alumne de manera aleatòria. A més, li interessaria que els estudiants li enviassin la resposta en un document PDF. Quina eina és la més adequada? Qüestionari Com s’ha de configurar? S’han de seguir les…

Tenir accés a Aula digital des dels dispositius mòbils

Què vol fer? Els dispositius mòbils tenen cada cop més presència a les nostres vides. El seu ús s’ha generalitzat i cada vegada s’utilitzen més per a funcionalitats diferents de telefonar o enviar missatges. La docència no queda al marge d’aquesta tendència. Aprendre des de qualsevol lloc, revisar els apunts o respondre un dubte a…

Avaluar per grups

Què vol fer? El professor vol posar la qualificació d’un dels treballs de l’assignatura que s’ha realitzat en grup. Quina eina és la més adequada? Tasca Com s’ha de configurar? La tasca és l’eina més adequada perquè els alumnes lliurin els seus treballs, sigui individualment o en grup; un dels avantatges a l’hora d’avaluar és…