Compartir els treballs dels alumnes amb el Glossari

Què vol fer? El professor vol que els alumnes comparteixin els seus treballs amb els companys i que es facin comentaris entre ells. Quina eina és la més adequada? Glossari Com s’ha de configurar? L’avantatge del Glossari és que permet als alumnes adjuntar els seus treballs, veure qui ha fet l’entrada i afegir comentaris a…

Posar visible l’assignatura per als alumnes

Què vol fer? Vol posar visible per als alumnes l’assignatura que comença ara. Quina eina és la més adequada? Paràmetres de configuració de l’assignatura Com s’ha de configurar? Hem d’anar a la icona de configuració que apareix a dalt a la dreta a l’assignatura, elegir l’opció Edita paràmetres i, al bloc Paràmetres generals, seleccionar l’opció…

Blocar Missatgeria

Què vol fer?  Vol blocar la recepció de missatges a través de l’eina de Missatgeria global. Quina eina és la més adequada?  Preferències Com s’ha de configurar?  A la icona de la missatgeria, a la part superior dreta de la pàgina, cal anar a Preferències dels missatges, i seleccionar la casella Impedeix que m’enviïn missatges…