Selecció d’una línia temàtica en el Treball de Fi de Grau (TFG)

Què vol fer?

En el procés de selecció, per part dels estudiants, d’una línia temàtica en el Treball de Fi de Grau (TFG), el professor demana si, a través de Moodle, es pot fer la recollida de sol·licituds. Cada estudiant pot escollir tres línies temàtiques amb un ordre de preferència. La intenció és simplificar l’atorgament de la línia temàtica a cada alumne.


Quina eina és la més adequada?

Qüestionaris

 


Com s’ha de configurar?

1. Crearem dos tipus de preguntes, al banc de preguntes:

a. Una, del tipus Descripció, on llistar totes les línies temàtiques.
b. Una altra, del tipus Respostes incrustades, per a registrar l’elecció de l’alumne. Aquesta pregunta la copiarem tantes vegades com nombre d’opcions de preferència vulguem oferir.

    Així, per a un triatge amb tres opcions de preferència, tindrem quatre preguntes:

– la primera, del tipus Descripció, on llistar les línies temàtiques,
– i les altres tres restants, del tipus Respostes incrustades, per a cada una de les tres preferències (en primera, segona i tercera opció).

2. Crearem un qüestionari, a la pàgina principal de l’assignatura, i hi afegim les quatre preguntes abans descrites.

ExempleImatge: triatge, per ordre de preferència, de tres línies temàtiques del Treball de Fi de Grau (TFG)

3. Finalment, podrem consultar les dades recollides en el qüestionari, accedint a la Administració del qüestionari > Resultats > Respostes.


Recomanacions

  • El registre de l’elecció de l’alumne s’aconsegueix amb el text següent, que cal emplenar quan creem la pregunta del tipus Respostes incrustades, al camp Text de la pregunta:
Elegeix la línia temàtica com a 1a OPCIÓ:

{1:MULTICHOICE:

~=01 Història de...

~=02 Els models...

~=03 Comunicació...

~=04 L'educació...

~=05 El desenvolupament...
}

Podem afegir al text tantes línies temàtiques d’elecció com calguin, seguint el model de l’exemple.

  • En la configuració dels paràmetres del qüestionari, i segons les nostres necessitats, recomanem establir:

– Un intent únic, per evitar excés d’informació a l’hora d’exportar els resultats.

– Presentar totes les preguntes en una pàgina única, sense barrejar, a fi de mostrar correctament la descripció i les preguntes d’opció.

  • Quant a les respostes obtingudes al qüestionari, com a recull de les preferències de cada estudiant, us recomanem descarregar-les al vostre ordinador. La finalitat és poder processar la informació en un full de càlcul o programa similar.

Per a més informació consultau

Manuals: Qüestionari: configuració i Banc de preguntes


Dificultat: alta


Licencia Creative Commons
Les entrades d’aquest blog es publiquen sota una Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).