Corregir treballs d’Aula digital fora de línia

Què vol fer? Vol corregir els treballs lliurats a l’Aula digital des de l’ordinador, sense necessitat d’estar connectat a l’assignatura. Quina eina és la més adequada? Tasca > Acció de qualificar > Descarrega totes les trameses Com s’ha de configurar? Una vegada que els alumnes han lliurat els treballs, s’ha d’accedir a Visualitza/Qualifica totes les trameses…

Subscripció als fòrums

Què vol fer? Vol controlar i seleccionar de quins fòrums rebre còpia dels missatges que s’envien. Quina eina és la més adequada? Fòrum > Configuració de la subscripció Com s’ha de configurar? Es pot accedir a la subscripció de dues maneres diferents. La primera és des del mateix fòrum a la icona de configuració. Aquí es…

Posar visible l’assignatura per als alumnes

Què vol fer? Vol posar visible per als alumnes l’assignatura que comença ara. Quina eina és la més adequada? Paràmetres de configuració de l’assignatura Com s’ha de configurar? Hem d’anar a la icona de configuració que apareix a dalt a la dreta a l’assignatura, elegir l’opció Edita paràmetres i, al bloc Paràmetres generals, seleccionar l’opció…

Blocar Missatgeria

Què vol fer?  Vol blocar la recepció de missatges a través de l’eina de Missatgeria global. Quina eina és la més adequada?  Preferències Com s’ha de configurar?  A la icona de la missatgeria, a la part superior dreta de la pàgina, cal anar a Preferències dels missatges, i seleccionar la casella Impedeix que m’enviïn missatges…

Compartir arxius de mida gran

Què vol fer? Es vol compartir amb els estudiants un arxiu de més de 100 Mb, i Aula digital no permet afegir arxius tan grans. Quina eina és la més adequada? Recursos > URL Com s’ha de configurar? Amb un compte de Google (el de Gmail) s’ha d’accedir a Google Drive <https://drive.google.com/>. S’ha de pujar…

Ludificació a l’aula

Què vol fer? El professor demana a l’alumnat que revisi una sèrie de materials que seran la base per a la classe de pràctiques següent. Vol motivar l’alumnat perquè el dia de la classe pràctica hagin llegit aquests materials que s’han de treballar; per això, abans de començar la classe, els farà unes preguntes que…

Coavaluació entre companys de grup

Què vol fer?  En un treball en grup, es vol que els alumnes valorin la feina feta pels companys. Quina eina és la més adequada?  Taller Com s’ha de configurar?  La descripció del taller ha de tenir unes instruccions que expliquin exactament les fases de l’avaluació i el que han de fer. Per exemple: Com…